Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Przygotowaliśmy kilkadziesiąt znaczników do umieszczania w mailach automatycznie generowanych przez nasz system.

Wszystkie są opisane w każdym z szablonów.


Dane do znacznika

{company_data_details}

są pobierane z Profilu Partnera (sekcja Profil>>Dane teleadresowe CSP)