Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Po ustawieniu SMTP oraz szablonów powiadomień należy pamiętać, aby włączyć statusy zadań sron (dashboard Panelu Sprzedażowego)

Powiadomienia dotyczące płatności wysyłane są zbiorczo kilka razy na dobę. Pozostałe powiadomienia wysyłane są automatycznie.