Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Rekordy DNS można dodawać lub usuwać w  zaawansowanych ustawieniach poprzez wybór opcji w  rekordzie DNS:

Przykłady rekordów

  1. Przekierowanie ruchu (IP/host/URL/katalog)

W miejscu 

Została podana wartość hrd.pl.

Stworzył się rekord Alias (CNAME) strefy DNS widoczny  w  zaawansowanych ustawieniach:

W powyższym przypadku po wpisaniu  w  pasek adresowy przeglądarki 13o.uk powinna  się pojawić strona hrd.pl

2. Rekord MX

W miejscu 

Przekierowanie poczty > Adres serwera poczty

Została wpisana wartość poczta.13o.uk

Powstał rekord MX widoczny  w  zaawansowanych ustawieniach:

Priorytet (w tym przypadku 20) można modyfikować dowolnie w zależności od informacji uzyskanych u usługodawcy hostingowego.

W sytuacji, gdy Abonent korzysta  z opcji IMAP konieczne jest stworzenie dodatkowych rekordów A z  adresem IP na którym jest poczta.

W podanym przykładzie mogłoby być konieczne zgaszenie rekordów a dla

pop3.13o.uk.

smtp.13o.uk.

imap.13o.uk.