Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

tej sekcji znajdują się informacje ogólne na temat domen a także zagadnienia techniczne związane z domenami.