Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Powiadomienia telefoniczne znajdują się w sekcji Powiadomienia>> Powiadomienia telefoniczne.

Tabela zawiera spis usług wraz z numerem Abonenta i podanym numerem telefonu stacjonarnego. Pozycje "wpadają" do tabeli na 14 dni przed wygaśnięciem usługi.

Operator wykonujący połączenie telefoniczne do Abonenta ma do dyspozycji system notatek (kolumna działania), które zostaną przypisane do konta Abonenta. Pozostawione na koncie Abonenta notatki widoczne są jedynie dla Partnera.

Notatki są "dowodem" na kontakt z klientem. Są również źródłem wiedzy dla innych użytkowników (pracowników) Partnera na tematy związane z obsługą Klienta.

Partner może sam sporządzic treść notatki, lub wybrać notatkę systemową:

np. Klient nie odbiera telefonu - notatka zapisze się na koncie Abonenta wraz z datą jej utworzenia. Pozycja wygasającej usługo zostanie przeniesiona z sekcji Powiadomienia telefoniczne do sekcji Powiadom ponownie.

  • No labels