Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Należy przejść do miejsca Cenniki dla CSA > Domeny > rozszerzenia domen.

Pojawi się lista rozszerzeń przy których m. in. będą widniały Grupy cenowe


Kliknięcie na nazwę grupy cenowej np. Domeny polskie funkcjonalnej, spowoduje przejście do cennika, w  którym możemy wprowadzić ustawienia dla całej grupy:
  • No labels