Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Powiadomienia mailowe wymagają dokonania ustawień w sekcji SMTP oraz w samych szablonach mailowych.

Obie sekcje znajdują się tutaj: Powiadomienia>>Powiadomienia mailowe

Ustawienia SMTP wymagają podania:

  1. serwera nazw obsługującego pocztę partnera
  2. nazwy użytkownika (adresu email, którzy ma być widoczny dla Klientów)
  3. hasła do skrzynki pocztowej
  4. portu dla poczty wychodzącej
  5. wyboru szyfrowania poczty.

Następnie możemy przejść do sekcji Zarządzaj szablonami email.

Szablony maili dzielą się na sekcje. Partner ma możliwość:

  1. włączenia/wyłączenia każdego szablonu
  2. edycji treści każdego szablonu
  3. określenia dni do wystąpienia zdarzenia - na ile dni przed wystąpieniem zdarzenia powinna być wysłana wiadomość mailowa (np. na ile dni przed wygaśnięciem domeny powinna być wysłana faktura proforma).
Powiadomienia dotyczące płatności są zintegrowane z systemem ewidencji, dlatego też zawierają wygenerowane faktury proformy/faktury vat kierowane do Abonenta.
  • No labels