Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mamy w ofercie ponad 800 rozszerzeń. Podzieliliśmy je na grupy, które charakteryzują się tą samą ceną zakupu w HRD.pl oraz tymi samymi właściwościami dla domen (czyli możliwymi do wykonania operacjami na domenie).

Partner nie musi konfigurować cennika dla wszystkich rozszerzeń w grupie (np. dla domen polskich regionalnych) - wystarczy ustawienie cen dla grupy i wszystkie domeny z grupy będą sprzedawane Klientowi po ustalonej cenie.

Cennik domyślny dla Klientów wpisujemy w wierszu Cena podstawowa i zatwierdzamy przyciskiem zapisz.

  • No labels