Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

W tej sekcji znajdziesz informacje dotyczące ustawiania powiadomień mailowych wysyłanych do Klientów a także powiadomień telefonicznych i sms.