W poniższym wykazie ujęte są informacje dotyczące wyjątków w zakresie rozszerzeń, dla których wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie odnowienia, jeszcze przed wygaśnięciem domeny.

Zgłoszenie odnowienia po określonym czasie może spowodować problemy z realizacją usługi, nawet gdy domena jest jeszcze w okresie abonamentowym.
Terminy te uwzględniają wymagania Rejestrów nadrzędnych.


W kolumnie Odnowienie jest konieczne przez autorenew zostały oznaczone rozszerzenia, które można odnowić jedynie przez opcję autorenew przed terminem określonym jako ostateczny termin zgłoszenia odnowienia.
W kolumnie Ostateczny termin zgłoszenia odnowienia. Ilość dni przed wygaśnięciem został określony ostateczny termin zgłoszenia odnowienia domeny, wartości podane w kolumnie określają ilość dni przed wygaśnięciem domeny z okresu abonamentowego. Termin ten nie powinien zostać przekroczony.
W kolumnie Grace period zostały podane informacje o rozszerzeniach dla których jest możliwe odnowienie z okresu reklamacyjnego, przed przejściem domeny do kwarantanny. Koszt odnowienia z tego stanu może się różnić od kosztów odnowienia z okresu abonamentowego.
Ostatnia kolumna Redemption Grace Period zawiera informację o rozszerzeniach, dla których jest możliwe odnowienie z kwarantanny. Koszt odnowienia domeny z tego stanu zazwyczaj jest znacznie wyższy od standardowego odnowienia.


Rozszerzenie Odnowienie jest konieczne przez autorenewOstateczny termin zgłoszenia odnowienia. Ilość dni przed wygaśnięciemGrace Period Redemption Grace Period
AF (Afganistan)nie10nn
BE (Belgium UE)nie10n40
BZ (Belize)nie104030
CC (Cocos Islands)nie104030
CM (Cameroon)nie15nn
COM.UA  (Ukraina)tak40nn
CX (Christma Islands)tak15nn
CZ (Czech Republic UE)tak40n30
FM (Micronesia)nie10nn
FR (France UE)nie10n30
GD (Grenada)tak15nn
GG (Guernsey)nie10nn
GL (Grenlandia)tak40nn
GR (Grecja UE)tak40nn
GS (South Georgia)tak15nn
GY (Guyana)tak15nn
HN (Honduras)nie10nn
HT (Haiti)tak40nn
IM (Isle of Man)tak15nn
IO (British Indian Ocean Territory)nie10n30
IT (Italy UE)tak01030
JE (Jersey)nie10nn
LA (Laos)nie10nn
LC (Saint Lucia)tak15nn
LT (Litwa UE)tak45nn
LU (Luksemburg UE)tak15nn
MS (Montserrat)tak15nn
MU (Mauritius)tak15nn
NL (Netherlands UE)nie10n45
NU (Niue)nie50nn
PE (Peru)nie10nn
SC (Seychelles)nie10nn
SH (Saint Helena)nie10n90
SO (Somalia)nie15nn
TK (Tokelau)tak15nn
TL (Timor Wschodni)tak15nn
TM (Turkmenistan)tak15nn
TW (Taiwan)nie10nn
VC (Saint Vincent and the Grenadines)nie104030